Výroba z masívu

Čo je masív

Najjednoduchšia definícia masívu pre nábytkárske účely je drevená doska bez vnútorného pnutia. Táto doska pri ďalšom spracovaní nepraská a nekrúti sa. Pri rastúcej vlhkosti prostredia sa doska zväčšuje naprieč vláknami, pri nižšej sa naopak zmršťuje. Preto môže byť stôl z masívu o 1 cm užší keď je sucho (napr. v zime pri vykurovaní).

masív

Čerstvo zoťatý strom obsahuje 50 - 70% vody. Drevená doska sa vyrába zo sušeného dreva, preto veľmi záleží aj na tom, či bude nábytok umiestnený v interiéri alebo exteriéri.

V prípade, že sa nábytok vyrába pre umiestnenie do interiéru, suší sa na 8% a pre externé využitie sa suší na 15%.

Tradičný materiál - škárovka  Základom nábytku sú diely vyrobené z masívnych dosiek - škárovky. Doska môže byť vyrobená z jedného kusu (dosky masívnych dubových podláh alebo parkety) alebo z viacerých kusov pri šírke dosky nad 20 cm. Škárovka je doska zlepená z viacerých kusov dreva tzv. lamiel a sú základným materiálom pre výrobu nábytku a schodov. Lamely sú počas spracovania zbavené vnútorného pnutia a všetkých vád. Škárovky majú lepšie vlastnosti než dosky z jedného kusu dreva, pretože sú tvarovo stabilné. Výrobky sú už od samotného začiatku v rukách jedného majstra, škárovky si firma vyrába sama. Výroba sa začína nákupom guľatiny, jej spracovaním a vysušením a pokračuje sa výrobou lamiel, ktoré sa následne skladajú do dosiek. Zlepené a vybrúsené dosky sa formátujú podľa nábytkových výkresov. Pri výrobe nábytku z masívu pracujeme výlučne s tradičnými domácimi drevinami ako je dub a buk.

prierez

Masív verzus drevotrieska

Drevo obsahuje mnoho vád, ktoré treba odstrániť, aby sa nedostali do masívnej dosky. Preto po spracovaní kmeňa zostáva k dispozícii málo dlhých lamiel a veľké množstvo malých. Celkovo sa z kmeňa podarí vyrobiť dosky, ktoré tvoria asi 20% z pôvodného objemu. Odpad pri výrobe masívu tvorí 80%.

Je to kontrast oproti súčasným moderným materiálom ako napríklad drevotrieska, ktorá zaťažuje životné prostredie pri výrobe, používaní aj pri ich likvidácii. Pri jej likvidácii sa jedná o nebezpečný odpad, ktorý musí byť spálený v špeciálnych peciach (ak by ste sa o to pokúšali doma v peci, zamoríte celý dom aj jeho okolie formaldehydom).

Kvalitný masívny nábytok

Trvácne, odolné a cenovo dostupné

POSTELE

NÁBYTOK

SCHODY