Spracovanie dreva

Proces od porezania kmeňov po výrobu nábytku je veľmi náročný. Pri dubovom nábytku to trvá viac ako rok. Začína sa porezom kmeňov na fošne, ktoré sa sušia v špeciálnych komorách. Počas toho sa fošne prehýbajú a praskajú. Z nich sa vyrobia lamely, ktoré už neobsahujú žiadne vady (trhliny, hrče, prehnutie). Lamely sa skladajú do dosiek, ktoré sa použijú ako hotové diely na nábytok.

masív

Čerstvo zoťatý strom obsahuje 50 - 70% vody. Drevená doska sa vyrába zo sušeného dreva, preto veľmi záleží aj na tom, či bude nábytok umiestnený v interiéri alebo exteriéri.

V prípade, že sa nábytok vyrába pre umiestnenie do interiéru, suší sa na 8% a pre externé využitie sa suší na 15%.

Tradičný materiál - škárovka 

Základom nábytku sú diely vyrobené z masívnych dosiek - škárovky.

Doska môže byť vyrobená z jedného kusu (dosky masívnych dubových podláh alebo parkety) alebo z viacerých kusov pri šírke dosky nad 20 cm. Škárovka je doska zlepená z viacerých kusov dreva tzv. lamiel a sú základným materiálom pre výrobu nábytku a schodov. Lamely sú počas spracovania zbavené vnútorného pnutia a všetkých vád. Škárovky majú lepšie vlastnosti než dosky z jedného kusu dreva, pretože sú tvarovo stabilné.

Škárovka sa zhotovuje buď z dlhých lamiel - priebežná doska, alebo z malých kusov - cinkovaná doska. Priebežná doska vyzerá ako prirodzené drevo, cinkovaná má „parketový vzor“.

prierez

Masív verzus drevotrieska

Celkovo sa z kmeňa podarí vyrobiť dosky, ktoré tvoria asi 20% z pôvodného objemu. Drevo obsahuje mnoho vád, ktoré treba odstrániť, aby sa nedostali do masívnej dosky. Odpad, ktrorí tvorí až 80%, sa následne využije pri výrobe drevotriesky alebo ako palivo.

Negatívom drevotriesky je používanie formaldehydového lepidla. Zaťažuje životné prostredie pri výrobe, používaní aj pri likvidácii. Pri likvidácii sa jedná o nebezpečný odpad, ktorý musí byť spálený v špeciálnych peciach (ak by ste sa o to pokúšali doma, zamoríte celý dom aj jeho okolie).

Kvalitný masívny nábytok

Trvácne, odolné a cenovo dostupné

POSTELE

NÁBYTOK

SCHODY